Prawa autorskie


  •     Wszelkie materiały znajdujące się na witrynie „www.karolpolitanski.pl” są prawnie zastrzeżone i mogą być używane, powielane, reprodukowane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą autora materiałów Karola Politańskiego.
  •     Wszystkie zawarte na stronie internetowej „www.karolpolitański.pl” artykuły są autorstwa Karola Politańskiego i jakiekolwiek kopiowanie ich w całości, bądź fragmentach jest zabronione i podlega „Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.” (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz.83) wraz z późniejszymi zmianami.